TIC Veľké Kapušany

Prírodná rezervácia Ortov

Rozloha: 18,84 ha

Prírodnú rezerváciu Ortov predstavuje väčšie rameno charakteru mŕtveho ramena s otvorenou vodnou plochou, pôvodnou vodnou a močiarnou vegetáciou a zachovalými brehovými porastmi, na severe nadväzujúcimi na zvyšok teplomilnej dúbravy. Jedno z najbohatších nálezísk lekna bieleho na VS nížine. Lokalita je ŠPR

Hokejka - súčasť Ortova - je umelá chovná rybárska nádrž, vytvorená ako predĺženie jazera Ortov, dotovaná umelo vodou z Ortova

 
 

Copyright © 2008 Mesto Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.

Created by VJCOM

Designed by Monogram Technologies